Styrelse

Huvudstyrelsen för Junosuando IK

Styrelsesammansättning

Ordförande
Gunnar Smedqvist

Vice ordförande

Kassör

Ledamöter
Bertil Smedqvist
Elmina Fredriksson
Vuorela
Hanne Smedqvist
Sandra Henriksson

Suppleanter:
Gunder Fors
Mary Calla

Comments are closed.